Aangepast zwemmen

Algemene informatie


De afdeling Aangepast zwemmen richt zich op zwemmers met een verstandelijke- en/of lichamelijke handicap. Deze afdeling die sinds 2009 deel uitmaakt van onze vereniging heeft ruim 40 leden.

Kinderen van 5 t/m 10 jaar met een verstandelijke- en/of een lichamelijke handicap kunnen hier terecht, evenals kinderen die via de reguliere methode niet kunnen leren zwemmen. Zij krijgen watergewenning en zwemles door vrijwilligers. Deze lessen worden één op één gegeven. De kinderen oefenen voor het A en B certificaat, dus geen diploma! Bij het certificaat wordt een brief afgegeven. Er wordt tweemaal per jaar afgezwommen voor het certificaat: in juni en in december. In overleg met de vrijwilligers kan bepaald worden of het kind in staat is om na certificaat B via de reguliere zwemles te oefenen om het reguliere A diploma te gaan behalen.

Ook voor volwassenen met een handicap is er de mogelijkheid om bij ons te komen zwemmen, zowel voor zwemmers met een verstandelijke handicap als voor mensen met een tijdelijke of chronische lichamelijke handicap. Deze twee groepen doen ieder een kwartier oefeningen in het water, onder deskundige begeleiding. Op deze avond is er altijd een vrijwilliger aanwezig als toezichthouder.


12