Aangepast zwemmen

Vrijwilligers


Er zijn gemiddeld 12 tot 15 vrijwilligers die de groepen begeleiden onder verantwoordelijkheid van een coördinator. Bij het volwassenzwemmen is een toezichthouder aanwezig. De vrijwilligers kunnen door de ondersteuning van het SAD (Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden) een cursus op maat volgen. De sportconsulent van Mee Zuid-Holland, in dienst van het SAD coördineert de cursus.

De vrijwilligers krijgen jaarlijks een beloning middels één of meerdere Irischeques (naar gelang de vrijwilliger wekelijks helpt). Tevens krijgt de vrijwilliger met Sinterklaas een speculaaspop en met kerst een kerstkrans. Twee maal per jaar wordt een koffieochtend georganiseerd om onderling informatie uit te wisselen en bij te praten.

Opgeven als vrijwilliger kan bij de administrator aangepast zwemmen kan via e-mail: aangepastzwemmen@zvdegeul.nl

-3